Business

DOMEINKENNIS EN BREDE ERVARING

InfraComms werkt aan het ontwikkelen, aanleg en onderhouden van op glasvezel gebaseerde data- en telecommunicatiewerken. Wij zijn specialist in die markten waar transport een grote factor is zoals langs de (water)wegen, het spoor en op de mainports zoals Schiphol. In deze markten kunnen wij onze brede kennis en ervaring op het gebied van glasvezel inzetten binnen een domein waarmee wij zeer bekend zijn. Zo worden zowel de specifieke randvoorwaarden aan de omgeving als de gebruikstoepassingen van de eindgebruiker door ons betrokken in de oplossing.

Tevens kunnen wij het omzetten van kopernetwerken ondersteunen of voor onze klanten realiseren. Wij onderhouden in dat geval de traditionele kopernetwerken en zorgen desgewenst samen met netwerkeigenaren voor migratiescenario’s naar nieuwe infrastructuren waarbij de beschikbaarheid van specifieke diensten is gegarandeerd.

Zo haalt u altijd het beste uit uw netwerk

Wij maken essentiële verbindingen. Zowel in ons werk als met elkaar. De netwerken waar wij aan werken vormen de ruggengraat van onze samenleving. Klanten vertrouwen terecht al jaren op onze expertise hiervoor professionele en veilige oplossingen te realiseren. Onze kennis van het domein en het vermogen goed te luisteren maakt dat wij hierin kunnen excelleren. InfraComms werkt vanuit vertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid.

Service Provider

InfraComms kan de hele keten voor haar klanten verzorgen m.u.v. de financiering en het beheren van de netwerken.

Vanaf het eerste advies naar ontwerp en engineering, naar de installatie en het daaruit volgende onderhoud of zelfs asset management. Wij werken met een vast hecht team en breiden dit, waar nodig, uit met een flexibel team van vaste partners. InfraComms is een betrouwbare partner voor opdrachtgevers met projecten in heel Nederland en daarbuiten.

Consultancy

Het team van InfraComms beschikt over veel vakkennis en ervaring en is daarom in staat vanuit verschillende invalshoeken oplossingen aan te dragen. Wij worden bij voorkeur vroegtijdig in het proces betrokken en adviseren onze klanten graag. Zo kunnen wij onze expertise ten dienste stellen aan het integraal ontwerp van onze klanten. Hierdoor kan naast een kosten efficiënte en robuuste oplossing ook een uitvoering efficiënt ontwerp worden behaald. Samen komen we tot de beste oplossingen met oog voor tijd, budget en duurzaamheid en doelmatigheid. Dat is waar wij voor willen gaan.

Ontwerp en Engineering

Infracomms heeft een team van ervaren engineers die het bedachte plan omzetten in een realistisch ontwerp. Tevens hebben wij partnerships voor grote integrale ontwerp-vraagstukken om ook in die trajecten onze klanten te ondersteunen. Zo komen we samen van A naar B. 

Wij maken ontwerpen voor telecom en glasvezel verbindingen. Wij kunnen voorzien in het maken van berekeningen voor datakabels, netwerk leidingen en andere benodigde materialen. Onze vakkundige engineers zijn leergierig en dus zorgen we ervoor dat ze regelmatig van de nieuwste technologie en eisen onderricht worden.

Installatie

Wij vinden dat een oplossing binnen de technische infrastructuur te allen tijde stabiel moet zijn, zoals het fundament onder een gebouw. De netwerken die wij aanleggen moeten snel, veilig en zonder storingen functioneren. InfraComms voorziet hierin door alleen te werken met producten van betrouwbare partners en in het aanleggen van ‘proven technology’. Daarnaast hebben de processen op basis waarvan wij installeren zich in de praktijk ruimschoots bewezen, en zijn al onze monteurs voor de netwerkinstallatie en metingen gecertificeerd. Door ons team van gemotiveerde installateurs blijven onze klanten verzekerd van een beveiligd en optimaal functionerend netwerk.

Afspraak = afspraak

Het aanleggen van glasvezel betekent ook vaak communiceren met meerdere partijen: opdrachtgever, klanten van de opdrachtgever, gemeente, vergunningverlenende instanties, toeleveranciers, onderaannemers en andere stakeholders. InfraComms is voor de glasvezelprojecten hierbij graag ‘in the lead’ en onderscheid zich door een heldere en op de doelgroep gerichte communicatie. Wij maken heldere afspraken en houden ons daaraan, afspraak = afspraak.

Inbedrijfname

Wij zijn dagelijks bezig met het realiseren van projecten en weten precies wat erbij komt kijken. Om de inbedrijfname perfect te laten verlopen testen wij altijd de systemen zorgvuldig voordat ze in gebruik worden genomen. De inrichting van ons testsysteem en het testen krijgt al aandacht tijdens het ontwerp en bouwproces. Hierdoor kunnen we regelmatig controles uitvoeren waardoor verrassingen aan het eind van een proces worden voorkomen. De meetrapporten en inbedrijfname documentatie worden digitaal verstrekt, maar tevens door ons gedurende 10 jaar bewaard.

Onderhoud en/of Asset Management

InfraComms is een full service installatiebedrijf. Met behulp van een robuust en efficiënt georganiseerd proces garanderen wij een hoge mate van control of nemen wij alle zorgen uit handen. Al in de ontwerpfase houden we rekening met het toekomstig beheer en onderhoud. Door zelf het onderhoud uit te voeren kunnen wij niet alleen zorgen voor optimale betrouwbaarheid en absolute veiligheid van de door ons aangelegde verbindingen maar deze ook garanderen. Wij maken de techniek binnen de objecten eenvoudig bereikbaar en monitoren de performance van de installatie middels software. Hierdoor is het mogelijk te anticiperen op toekomstige terugval of storingen.

InfraComms is een groot voorstander van preventief en voorspelbaar onderhoud. Hierdoor worden niet alleen storingen voorkomen maar worden ook de onderhoudsbudgetten betrouwbaarder. Door tijdens preventief onderhoud de performance metingen van de installaties mee te nemen zijn wij in staat uw netwerkoplossingen dynamisch en efficiënt af te blijven stemmen op het gebruik. Zo worden netwerken verkregen met een zeer hoge performance (up-time). 

24x7 Storingsdienst 

Helaas zijn niet alle storingen te voorkomen. Op dat soort momenten is het noodzakelijk dat onze klanten snel en vakkundig terzijde worden gestaan om het netwerk zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. De storingsploeg van InfraComms is hiervoor 24/7 beschikbaar en is uitgerust en opgeleid om oorzaak van de storing snel te achterhalen en verhelpen.